Fragmenty rozmów z uchodźcami przebywającymi we Wrocławiu, w tym z byłymi mieszkańcami Domu Ukraińskiego:






Zamknęliśmy dom jak zwykle – mieliśmy nadzieję, że wkrótce wrócimy.

             

Iryna, pracuje w polskiej szkole